Zapytania Ofertowe

Data aktualizacji: 27.09.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 14/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 14/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu pt. WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 14/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 25.07.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 13/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 13/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 13/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 25.04.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 12/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

nformujemy o zapytaniu o cenę nr 12/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „Wybierz zawód dla siebie” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 12/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 7.01.2022 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 11/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 11/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenie zajęć z zakresu „Wspomaganie rozwoju dziecka w technikach pamięciowych” oraz „Animacja czasu wolnego i organizacja imprez” (stanowiące moduły szkolenia „Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego z elementami wspomagania rozwoju dziecka w technikach pamięciowych oraz elementami animacji czasu wolnego i organizacji imprez”)
 • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje obejmujące zakres tematyczny szkolenia „Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego z elementami wspomagania rozwoju dziecka w technikach pamięciowych oraz elementami animacji czasu wolnego i organizacji imprez”

dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób) dla uczestników projektu pt. „Wybierz zawód dla siebie” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 11/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Załączniki do wypełnienia (doc)

Data aktualizacji: 2.11.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenie zajęć z zakresu „Wspomaganie rozwoju dziecka w technikach pamięciowych” (stanowiącego jeden z modułów szkolenia „Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego z pomocą kuchenną i elementami wspomagania rozwoju dziecka w technikach pamięciowych”)
 • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje obejmujące zakres tematyczny szkolenia „Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego
  z pomocą kuchenną i elementami wspomagania rozwoju dziecka w technikach pamięciowych”

dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 9 osób) dla uczestników projektu pt. „Wybierz zawód dla siebie” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  (pdf)
 2. Załączniki do wypełnienia (doc)

Data aktualizacji: 29.09.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy z elementami HR” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 9 osób) 

w ramach projektu pt. „Wybierz zawód dla siebie” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  (pdf)
 2. Załączniki do wypełnienia (doc)

Data aktualizacji: 14.09.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenie zajęć z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej” (stanowiącego jeden z modułów szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej z obsługą komputera, obsługą klienta i sprzedażą usług”)
 • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z obsługą komputera, obsługą klienta i sprzedażą usług”

dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób) dla uczestników projektu pt. „Wybierz zawód dla siebie” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  (pdf)
 2. Załączniki do wypełnienia (doc)

Data aktualizacji: 06.07.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem dla 1 grupy (liczącej max 10 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 30.04.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem dla 1 grupy (liczącej  max 8 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji:19.03.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia i egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu  dla 1 grupy (liczącej  max 10 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)(doc)

Data aktualizacji:28.01.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu dla 1 grupy (liczącej  max 7 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)(doc)

Data aktualizacji: 25.11.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera oraz elementami sprzedaży” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 8 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  03/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy oraz  Oświadczenie o braku powiązań (doc)

Data aktualizacji: 19.08.2020r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług” kończącego się nabyciem kwalifikacji potwierdzonych egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 11 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  02/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (doc)

Data aktualizacji: 13.08.2020r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym” kończącego się nabyciem kwalifikacji potwierdzonych egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 8 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  01/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (doc)