Zapytania Ofertowe

Data aktualizacji: 06.07.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem dla 1 grupy (liczącej max 10 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 30.04.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem dla 1 grupy (liczącej  max 8 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji:19.03.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia i egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu  dla 1 grupy (liczącej  max 10 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)(doc)

Data aktualizacji:28.01.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19  

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu dla 1 grupy (liczącej  max 7 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)(doc)

Data aktualizacji: 25.11.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera oraz elementami sprzedaży” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 8 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  03/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy oraz  Oświadczenie o braku powiązań (doc)

Data aktualizacji: 19.08.2020r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług” kończącego się nabyciem kwalifikacji potwierdzonych egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 11 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  02/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (doc)

Data aktualizacji: 13.08.2020r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym” kończącego się nabyciem kwalifikacji potwierdzonych egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 8 osób) w ramach projektu pt. „WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE” nr RPSL.07.01.03-24-0267/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  01/RR/RPSL.07.01.03-24-0267/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (doc)