Dokumenty do pobrania

  • Formularz zgłoszeniowy (pdf).
  • Zał. 3 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Zał. 4 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Zał. 5 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Zał. 6 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Regulamin uczestnictwa – obowiązujący do 20 września 2021 r. (pdf).
  • Aneks nr 7 do regulaminu uczestnictwa (pdf).
  • Aneks nr 8 do regulaminu uczestnictwa (pdf).
  • Aneks nr 9 do regulaminu uczestnictwa (pdf).
  • Aktualnie obowiązujący regulamin uczestnictwa (pdf).