Dokumenty do pobrania

  • Formularz zgłoszeniowy (pdf).
  • Zał. 3 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Zał. 4 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Zał. 5 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Regulamin uczestnictwa – obowiązujący do 2 czerwca 2020 r. (pdf).
  • Aneks nr 1 do regulaminu uczestnictwa (pdf).
  • Aktualnie obowiązujący regulamin uczestnictwa (pdf).